ขายยาสลบ ยาสลบอย่างแรง ยาสลบแบบน้ำ ของแท้ 100%

ยาสลบ midazolam

ชื่อสินค้า >> ยาสลบแบบน้ำอย่างแรง <รหัส CH33>

รายละเอียด >> Midazolam ยาสลบอย่างแรงแบบน้ำ เป็นยาสลบที่ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางให้ระยะเวลาสลบนานประมาณถึง 6-7 ชม. หลังจากรับประทานเข้าไปไม่เกิน 10-15 นาที ใช้ในอัตราส่วน น้ำ 100 ml = 2 หยด หากเป็นน้ำ 1 แก้ว ก็ใช้ประมาณ 8 หยดครับ ยาสลบตัวนี้จะเหมาะกับผู้ที่นอนหลับยากมากถึงมากที่สุด ไม่ควรใช้ตัวยาต่อเนื่องและติดต่อกันมาก เนื่องจากจะทำให้ระบบสมองหลงๆลืมๆได้ แต่รับรอง 100% ครับว่า ปลอดภัยอย่างแน่นอน