ยาสลบแบบน้ำ

All posts tagged ยาสลบแบบน้ำ

ยาสลบแบบดม
ชื่อสินค้า >> ยาสลบแบบดม Isoflurane (รหัส CH32)

รายละเอียด > ยาสลบที่ใช้ในการโปะ ดม โดยเฉพาะ สามารถใช้งานได้นานมากครับ ใช้ผ้าเป็นอุปกรณ์ช่วยในการโปะยาสลบหรือดม หลังจากได้รับยาสลบเข้าไปแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 วินาที ก็จะสลบไปในที่สุด โดยสลบนานประมาณ 4 ชม. ยาสลบIsoflurane ใช้ในการดมเพื่อผ่าตัดบางเคสในทางการแพทย์ ยาสลบแบบดมนั้นหลังจากใช้งานแล้วควรรีบปิดฝายาสลบทันที เพราะตัวยาจะระเหยออกเร็วมากครับ

 

ยาสลบ midazolam

ชื่อสินค้า >> ยาสลบแบบน้ำอย่างแรง <รหัส CH33>

รายละเอียด >> Midazolam ยาสลบอย่างแรงแบบน้ำ เป็นยาสลบที่ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางให้ระยะเวลาสลบนานประมาณถึง 6-7 ชม. หลังจากรับประทานเข้าไปไม่เกิน 10-15 นาที ใช้ในอัตราส่วน น้ำ 100 ml = 2 หยด หากเป็นน้ำ 1 แก้ว ก็ใช้ประมาณ 8 หยดครับ ยาสลบตัวนี้จะเหมาะกับผู้ที่นอนหลับยากมากถึงมากที่สุด ไม่ควรใช้ตัวยาต่อเนื่องและติดต่อกันมาก เนื่องจากจะทำให้ระบบสมองหลงๆลืมๆได้ แต่รับรอง 100% ครับว่า ปลอดภัยอย่างแน่นอน