ยาสลบ ออกฤทธิ์กดประสาทมีทั้งยาสลบแบบพ่น ดม โปะ รับประทาน