ขายยานอนหลับแบบน้ำ โปรดระวังของปลอมระบาดหนัก

ยานอนหลับrivotril

ขึ้นชื่อว่าสินค้าตัวไหนที่เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ ก็ต้องมีของปลอม ของลอกเลียนแบบนำมาหลอกขายให้กับลูกค้า อย่างผู้ขายยานอนหลับแบบน้ำบางคน บางที่ ที่ใช้ยานอนหลับนำ้ป่าว ประเภทรับประทานเข้าไปไม่เกิดอะไรขึ้น เหมือนผู้ขายทำยานอนหลับเอง ตอนนี้ข่าวในวงการยานอนหลับของอเมริการะบุว่ายานอนหลับในอาเซียนจะพบการค้าขายยานอนหลับปลอมในแถบชายแดนมากที่สุด เพราะโรงงานผลิตอยู่ที่นั่น นอกจากยานอนหลับแบบน้ำแล้ว ยังมีการกระตุ้นยอดยาสลบโดยการใช้วัตถุดิบคุณภาพต่ำมาผลิตกันอีกด้วย